Klub Literacki
"Wiatrak"
w Heerlen - Holandia

Flag Counter

Cele i założenia

1. Klub Literacki "Wiatrak" to apolityczna i niedochodowa organizacja,która zrzesza ludzi piszących, jak również sympatyków literatury.
Klub założyła w kwietniu 2016 r. Aleksandra Baltissen poetka zamieszkała od 1992r. na stałe w Heerlen w Holandii.

2. Celem Klubu jest stworzenie ram organizacyjnych dla niczym nieskrępowanej działalności twórczej opartej na pracy społecznej Zarządu jak i członków poprzez:
- pozyskiwanie sympatyków i sponsorów
- gromadzenie środków finansowych na druk własnych publikacji
- wzajemną pomoc merytoryczno - literacką
- naukę języka polskiego dzieci urodzonych w Holandii - "Pamiętnik krasnoludka".
- przybliżenie twórczości osób istniejących "pośród nas".

3. Sympatykiem Klubu i jego mecenasem może być każdy, kto w jakiejkolwiek formie wesprze jego działalność.

4. Członkiem Klubu może być ten, kto się wykaże talentem twórczym i przedstawi samodzielne dokonania literackie oraz ten, co wyrazi chęć wsparcia merytorycznego, lub wsparcia finansowego na stałą działalność statutową, czy wsparcia poprzez wolontariat na rzecz Klubu.

5. Aktywność Klubu będzie się przejawiać stosownie do potrzeb chwili i aktualnych możliwości terytorialno - finansowo - lokalowo - organizacyjnych.

6. Poprzez swoich członków i sympatyków Klub utrzyma ścisłą więź ze środowiskiem polonijnym i w sprzyjających warunkach finansowych oraz sytuacyjnych, będzie działał na rzecz artystycznego i literackiego rozwoju Polonii współuczestnicząc, bądź inicjując akcje mające znamiona twórcze.

7. Wszystkie decyzje dotyczące Klubu i jego działałności zapadają na spotkaniach - większością głosów, ze wskazaniem wykonawców danego zamierzenia.

8. Klub nie stawarza żadnych ograniczeń w formie wypowiedzi.

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za poziom dokonań twórczych autorów, a pomaga jedynie podszkolić swój warsztat pisarski, daje możliwość zrobienia kolejnego korku i jest miejscem spotkań przyjaciół, których łączy realizowanie pasji, czy stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań.

10. Klub prezentuje swój dorobek wedle uznania i potrzeb oraz szuka punktów stycznych z działalnością innych organizacji artystyczno-kulturalnych na terenie kraju, czy zagranicy.

11. Klub zachowuje prawo do samostanowienia o realizacji poszczególnych działań.

12. "Pamiętnik krasnoludka" to forma działalności Klubu na rzecz dzieci w celu edukacji i wzmacniania tożsamości narodowej polskich emigrantów z dbałością o poprawność językową oraz w celu promocji czytania, pisania czy poszerzania słownictwa w języku ojczystym.

13. W razie zapotrzebowania odwiedzanie osób starszych polskiego pochodzenia w klinikach, domach spokojnej starości itp. instytucjach, co wyrażą chęć słuchania literatury polskiej - "Czytamy Seniorom".

14. "Kącik Czytelniczy" - możliwość wypożyczania i wymiany książek oraz czasopism między sobą.

15. W planach Klubu są wieczorki poetyckie, warsztaty i konkursy literackie.